QC

Địa chỉ: 174 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Giới thiệu về công ty Công ty TNHH Nomura Fotranco

Công ty TNHH Nomura Fotranco chúng tôi là công ty 100% vốn đầu tư của Nhật Bản. Công ty được thành lập vào tháng 10/1995 và bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 1997. Địa điểm trụ sở chính công ty : tại số 174 Phố Lê Lai -Phường Máy Chai- Quận Ngô Quyền –Thành Phố Hải Phòng. Trải qua  chặng đường 20 năm,  hiện tại công ty đã có hơn 1.400 công nhân viên . Diện tích của công ty là 8.000m2, diện tích nhà xưởng là 6.500m2, Số lượng máy móc thiết bị là 1.300 chiếc. Công ty có nhiều đơn vị vệ tinh và các đơn vị gia công ngoài tại Thành phố Hải Phòng và các thành phố khác.

Xem tiếp