QC

Địa chỉ: 174 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam