QC

Địa chỉ: 174 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt NamLiên hệ

Công ty TNHH Nomura Fotranco

Địa chỉ: 174 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 031.3837284/3837285 - Hotline: 031.3837285

Fax: 031.3837283